Điều kiện hoàn, hủy, thay đổi vé máy bay

Điều kiện hoàn, hủy, thay đổi vé máy bay

Một số điều kiện hoàn, hủy vé, thay đổi chuyến bay của các hãng hàng không.

Lưu ý: Các hạng vé giá rẻ trong các chương trình siêu khuyến mãi, khuyến mãi thường không cho phép khách hàng thay đổi tên, hành trình, hoãn hoặc hủy vé.

Điều kiện thay đổi về chuyến đi ( hoãn, hủy ...) quý khách vui lòng tham khảo thông tin tại đây.

 

1. VIETNAM AIRLINES

 

Loại giá

Hạng đặt chỗ

Thay đổi đặt chỗ

Thay đổi hành trình

Hoàn vé

Dừng tối đa

Hệ số cộng dặm GLP

Thương gia

linh hoạt

J,C

Miễn phí

Thu phí: 330.000 VNĐ

 

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ 

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

12 tháng

2.00/dặm

Phổ thông

linh hoạt

M

Miễn phí 

Trừ giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ 

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

Thu phí: 330.000 VNĐ 

Giai đoạn tết nguyên đán: 660.000 VNĐ

12 tháng

1.00/dặm

Tiết kiệm

linh hoạt

K,L,

Q,N

Thu phí

 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ

 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

12 tháng

K,L,Q:0.75/dặm

N:0,25/dặm

Tiết kiệm

R

Thu phí 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

Thu phí 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 330.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ

12 tháng

0,25/dặm

Siêu

tiết kiệm

U,E,P

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 660.000 VNĐ 

Từ ngày khởi hành ghi trên vé: không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

12 tháng

Không cộng dặm

 

 

Điều kiện chung

 1. 1. Kết hợp giá:
 • Loại giá siêu tiết kiệm: chỉ được phép kết hợp giữa các giá siêu tiết kiệm với nhau
 • Các loại giá khác: được phép kết hợp với nhau.
 1. 2. Thay đổi/Hoàn vé:
 • Chỉ được phép thay đổi sang hành trình mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Hoàn vé đã sử dụng 1 phần: khách được nhận lại phần chênh lệch giữa giá vé đã mua và giá vé của chặng bay đã sử dụng, khách vẫn phải trả phí hoàn vé.
 1. 3. Phí thay đổi
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. 4. Nâng hạng:
 • Hạng P: chỉ được phép nâng lên hạng E .
 • Hạng U,E: không được phép nâng hạng.
 • Các hạng khác được phép nâng lên hạng trên còn chỗ.
 • Khách phải trả phần chênh lệch giữa giá mới và giá cũ và phí thay đổi (nếu có).

  

2. JETSTART

 

1. Điều kiện Giá vé loại giá Starter hạng Phổ thông

Hoàn giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

X

 • Không được hoàn lại.

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

X

 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.

Thay đổi ngày, giờ chuyến bay

V

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi

Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến

X

 • Không được phép thay đổi.

Thay đổi Tên Hành khách

V

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi

 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ, nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.

 • Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas. 

Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ

 

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay.

 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar Phòng vé tại sân bay.

 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information.

Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé  

 

 • Phí Thay đổi áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay. Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jetstar.com - planning and booking – fare information.

 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.  Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt mua ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi sang loại giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.

 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch Giá vé có thể tương đối lớn.

Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo

 

 • Loại giá vé Starter có thể thay đổi sang cùng loại giá vé loại giá Starter Plus,loại giá Starter Max, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max . Áp dụng Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.

Đặt lại chỗ

 

 • Hành khách phải đặt lại chỗ trên chuyến bay Jetstar đang mở bán. Jetstar không chấp nhận giữ chỗ cho các hồ sơ đặt chỗ có ngày khởi hành không xác định.

Đồng tiền

 

 • Loại giá vé Starter không đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên.

Cộng điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên

 

 • Loại giá vé Starter không đủ điều kiện để cộng Điểm thưởng của hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas và Điểm xét Hạng hội viên chương trình khách hàng thường xuyên.

Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng cho hội viên chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas

 

 • Loại giá vé Starter không đủ điều kiện cho Phần thưởng Chuyến bay được Nâng hạng.

Vé mua bằng điểm thưởng của hội viên theo chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas – Các khoản thanh toán Thêm

 

 • Mọi thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ đặt chỗ của hành khách phải thanh toán bằng tiền và không được thanh toán bằng điểm.

 • Các khoản tiền phải trả cho các thay đổi hoặc bổ sung sẽ được Jestar tính theo giá trị tiền tệ và đồng tiền của giá vé gốc (theo quyết định của Jetstar) và theo các điều kiện liệt kê tại mục Phí Thay đổi và chênh lệch Giá vé của điều kiện giá vé này. 

Điều kiện loại giá vé Starter Plus hạng phổ thông

Hoàn lại giá vé và phí cho các dịch vụ của Jetstar

X

 • Không được hoàn lại

Không làm thủ tục chuyến bay theo đúng thời gian quy định hoặc không lên tàu bay theo đúng thời gian quy định

X

 • Không được hoàn lại/mất tiền vé. Quý khách kiểm tra Tờ xác nhận hành trình để biết thông tin về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên tàu bay.

Thay đổi ngày, giờ chuyến bay

V

 • Được phép thay đổi. Miễn phí thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi

Thay đổi Nơi khởi hành/Nơi đến

X

 • Không được phép thay đổi.

Thay đổi Tên Hành khách

V

 • Được phép thay đổi nhưng Quý khách phải thanh toán Phí thay đổi và Chênh lệch giá vé (nếu có)  trong thời hạn thay đổi .

 • Có thể thay đổi tên cho từng hành khách trong hồ sơ đặt chỗ nhưng phải áp dụng cho cả hành trình trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách đó.

 • Không được phép thay đổi tên đối với các vé được mua bằng điểm thưởng của hội viên theo Chương trình Khách hàng Thường xuyên của Qantas. 

Thời hạn Thay đổi và điểm liên hệ

 

 • Các thay đổi được phép phải thực hiện trước giờ mở quầy làm thủ tục dự kiến ban đầu của chuyến bay.

 • Các thay đổi ngày giờ có thể thực hiện qua Jetstar.com nếu thực hiện đặt chỗ ban đầu qua Jetstar.com hoặc Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar. Mọi thay đổi có thể thực hiện qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay và các khoản phí dịch vụ bổ sung được áp dụng nếu hành khách không đặt chỗ ban đầu qua Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Jestar hoặc Phòng vé tại sân bay.

 • Các khoản phí có thể thay đổi và được áp dụng theo mức phí hiện hành tại thời điểm thay đổi.  Để biết các khoản phí hiện hành, xem Jestar.com - planning and booking – fare information. 

Phí Thay đổi và Khoản chênh lệch Giá

 

 • Không áp dụng phí thay đổi đối với các thay đổi được phép cho loại giá vé Starter Plus

 • Chênh lệch giá vé áp dụng cho mỗi hành khách, mỗi chuyến bay.

 • Giá vé mới của hành khách ít nhất bằng giá vé hành khách đã đặt chỗ ban đầu và có thể lớn hơn.  Hành khách không được đổi thành giá vé thấp hơn.  Nếu có giá vé thấp hơn thì không được hoàn lại tiền.

 • Chênh lệch Giá vé là khoản chênh lệch (nếu có) giữa giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) được mua ban đầu và giá vé hoặc giá vé có dịch vụ kèm theo (bundle) đang bán vào ngày thay đổi. Nếu mức giá vé đồng hạng không còn chỗ, mức giá vé cao hơn sẽ áp dụng.  Chênh lệch giá vé có thể tương đối lớn.

Thay đổi loại giá vé/Dịch vụ kèm theo

 

 • Loại giá vé Starter Plus có thể thay đổi sang cùng loại giá vé, loại giá Starter Max, loại giá hạng Thương giá như Business Starter hoặc Business Max . Áp dụng Chênh lệch giá vé tại thời điểm thay đổi.

 • Giá vé loại giá Starter Plus không thể đổi thành loại giá vé Starter.

Đặt lại chỗ

 

 

 

3. VIETJET

 

Điều kiện

Skyboss

Eco

Promo

Đổi tên hành khách

- Đổi tên cho cả hành trình

- Miễn phí thay đổi

- Đổi tên cho cả hành trình

- Thu phí thay đổi

- Không được phép

Thay đổi Chuyến bay

- Miễn phí thay đổi

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

Thay đổi Ngày bay

- Miễn phí thay đổi

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

Thay đổi Chặng bay

- Miễn phí thay đổi

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

- Thu chênh lệch giá vé(nếu có)

Điều kiện thay đổi

- Đến 48h sau khởi hành

- Trước giờ khởi hành 24h

- Trước giờ khởi hành 24h

Bảo lưu vé

- Bảo lưu giá trị trong vòng 90 ngày

- Không được phép

- Không được phép

Hoàn vé

- Không được phép

- Không được phép

- Không được phép

Hành lý xách tay

07 kg

07 kg

07 kg

Hành lý ký gửi

30 kg

- Phải mua thêm

- Phải mua thêm